Acupunctuur

Wat is acupunctuur?

Chinese geneeskunde

De Chinese geneeskunde onderscheid zich voornamelijk van de Westerse verklarende diagnostiek door het principe van systeemdenken. Hierbij wordt de mens in nauwe relatie tot zijn omgeving en onlosmakelijke verbondenheid tussen psyche en lichamelijkheid beschouwd. De Chinese geneeskunde streeft veel meer naar het inzichtelijk maken van het proces dat tot ziekte (en gezondheid) leidt, waardoor ook de diagnostiek gericht is op het beschrijven van de procesmatige totstandkoming van de ziekte of disbalans. Dit maakt dat een Westers gediagnosticeerd ziektebeeld binnen de Chinese geneeskunde geen eindstation, maar startpunt vormt voor het onderzoeken van de weg die naar betreffende verstoring geleid heeft. Kortgezegd kan men de Chinese geneeskunde zien als een “beschrijvend model” terwijl de Westerse geneeskunde meer een “verklarend model” hanteert.

Acupunctuur is gebaseerd op het begrip energie (Qi). Energie die in de natuur zorgt voor o.a. plantengroei, het klimaat, de seizoenen, dag en nacht. In de mens zorgt het voor alle processen die hem tot een levend wezen maken: het kunnen zien en horen, denken en voelen, verteren van voedsel, de ademhaling en het kloppen van het hart, slapen en dromen, het kunnen uiten van emoties en het ontplooien van talenten… kortom alles.

Normaal gesproken, in een gezonde situatie, zijn al die vormen van energie in de mens en zijn omgeving, met elkaar in evenwicht. Ziekte echter is, simpel gezegd, een verstoring van deze natuurlijke balans. In die gevallen waarin een lichaam niet in staat is zelfstandig dit evenwicht te herstellen, kan acupunctuur uitkomst bieden.

Acupunctuur volgens de Chinese geneeskunde

Met acupunctuurnaalden worden specifieke punten aangeprikt die zich bevinden op meridiaanbanen van het lichaam. Deze techniek beïnvloedt het Qi en de juiste circulatie ervan, neemt op deze manier het voortouw in bevordering van een gezonde bloedsomloop, circulatie van vloeistoffen en opname van zuurstof, en bevordert op deze manier gezondheid en welzijn.

Zie “Nieuws” voor meer informatie over de werking van acupunctuur en de zienswijze van de Chinese geneeskunde.

Deel deze pagina