Beroepscode

Als acupuncturist/TCM therapeut houd ik mij aan de beroepscode die mijn beroepsvereniging stelt.
Je mag daarom van mij, als acupuncturist, kwaliteitsdienstverlening van het hoogste niveau verwachten en een correcte uitvoering van mijn beroep.

De belangrijkste punten van mijn beroepscode zijn:
– Verplichte geheimhouding van al datgene wat bij uitoefening van mijn vak ter ore is gekomen ten aanzien van de cliënt. Slechts indien de belangen van de cliënt ermee gediend zijn, en uitsluitend na (schriftelijke) instemming, mag ik
van deze vertrouwelijke gegevens mededeling doen aan derden. Tevens moet betreffende cliënt kennis kunnen nemen van de door mij gedeelde informatie.
– Dossier- en gegevensbestand is zodanig ingericht en beheerd dat geheimhouding van de inhoud gegarandeerd kan worden.
– Ik werk in een schone, hygiënische ruimte en met eveneens schone en hygiënische materialen.
– Ik maak gebruik van steriel verpakte naalden die eenmalig gebruikt worden.
– Ik zorg voor bijhouden van mijn vakkennis via daarvoor bestemde na- en bijscholingen, en zorg tevens voor verruiming en verdieping in mijn vak om zo te kunnen voorzien in kwalitatief hoogstaande behandelingen en adviezen.
– Cliënten worden zonder onderscheid des persoon en met veel respect behandeld.
– Spoedeisende behandelingen binnen mijn kunde worden met voorrang behandeld. Indien mijn vakkundigheid niet toereikend is of ander soort hulpverlening noodzakelijk is, zal ik naar deskundigheid verwijzen naar de juiste collega of zorgverlening.

 

 

Deel deze pagina