Burnout; acupunctuur helpt!

 

De term “Burn-out” behoeft tegenwoordig nog maar weinig uitleg. Het “opgebrand” zijn is een fenomeen waar steeds meer mensen in onze snelle maatschappij mee te maken hebben (gehad), al dan niet bij zichzelf of in de omgeving.

Slaat men de medische encyclopedie erop na, dan wordt de volgende definitie van burn-out gevonden:

“Emotionele uitputting bij mensen die zich beroepsmatig (te) sterk betrokken voelen bij andere mensen. Mogelijke verschijnselen (o.a.): (Over)vermoeidheid, prikkelbaarheid, slaapstoornissen, depressiviteit, verslavingsdrang (roken, alcohol en/of drugs).

Bij burn-out klachten ziet men vaak de volgende symptomen; extreme vermoeidheid, prikkelbaarheid, slaapstoornissen, depressieve gevoelens, (eventueel) verslavingsgedrag (roken, alcohol en/of drugs), functioneringsklachten die betrekking hebben op het concentratie- en denkvermogen, klachten van het spijsverteringssysteem, hypertensie/bloeddrukverhoging, verhoging cholesterol.

Ontregelde hormoonhuishouding

Bij burnoutklachten wordt een grote druk uitgeoefend op ons stress-systeem; de HPA-as.

Onder invloed van zogenaamde stresshormonen produceert ons immuunsysteem signaalstoffen die via de hersenen invloeden uitoefenen op de rest van ons lichaam. Omdat het nog steeds lastig is om in de reguliere geneeskunde een zichtbaar beeld te krijgen van burnout, en de organische oorzaken soms niet of moeilijk gevonden worden, wordt burnout helaas nog te vaak en te lang ontkend.

Wel is inmiddels bekend dat bij burnout de hormoonhuishouding ontregelt is.

In het lichaam wordt stress geïnduceerd door het vrijkomen van zogenaamde stress hormonen, waaronder catecholamines en glucocorticoïden. De belangrijkste catecholamines zijn adrenaline, noradrenaline en dopamine. De belangrijkste glucocorticoïd is cortisol.

Adrenaline en noradrenaline worden in stress situaties vanuit het bijniermerg afgescheiden. Dit noemt men het sympathetic-adrenergic-medullary (SAM) systeem. (Nor)adrenaline stimuleert, in samenwerking met het sympathisch zenuwstelsel, een lichamelijke reactie die ook wel fight-flight-or freeze reactie genoemd wordt. Dit overlevingsmechanisme zorgt ervoor dat de bloeddruk verhoogd, de ademhaling versneld en de aanmaak van glucose gestimuleerd wordt. Na 20 minuten aanhoudende stress wordt cortisol afgescheiden. Dit is te beschouwen als het tweede deel van de stress reactie. Deze verhoogde cortisolspiegel houdt 1 a 2 uur aan. De cortisolspiegel is een zelfregulerend systeem dat er enerzijds voor zorgt dat er extra energie vrijgemaakt wordt, en anderzijds het stress systeem afremt.

In tegenstelling tot gezonde stress die een mens zelfs nodig heeft om te kunnen overleven en alle lichamelijke processen optimaal te doen functioneren, is een te lang en hoog stress niveau (tenminste langer dan 21 dagen) funest voor lichaam en geest, en een mogelijke trigger voor het ontstaan van een burn-out.

De hypothalamus is verantwoordelijk voor deze regulatie door het afscheiden van CRH (corticotropinevrijmakend hormoon). CRH stimuleert op zijn beurt de hypofyse tot het vrijmaken van ACTH (adrenocorticotroop hormoon) die een signaal afgeeft aan de bijnierschors om cortisol af te scheiden. Normaliter wordt de afgifte van cortisol gereguleerd door een negatief feedbacksysteem via de hypofyse en hypothalamus. Hierbij werkt Cortisol remmend op CRH en ACTH. De HPA-as is tevens betrokken bij andere processen die processen reguleren als de slaap, cognitie, het humeur en de energiebalans. Een verstoring van de HPA-as heeft dus brede gevolgen voor het welzijn en fysieke gestel van een persoon. Ook onderdrukt dit systeem de normale werking van het immuunsysteem, en kan, vanwege de vele cortisolaanmaak leiden tot bijnierschorsuitputting.

Verscheidene onderzoeken naar de corticolproductie bij patiënten met en zonder burn-outklachten hebben echter zodanig verschillende conclusies opgeleverd, dat er niet met zekerheid gesproken kan worden van een causaal verband tussen de Cortisolproductie en de oorzaak van burn-outklachten. Volgens wetenschappers is er nog te weinig inzicht in de werking van het immuun- en hormonaalsysteem. Er zijn nog veel zaken onduidelijk en er bestaan nog veel vragen.

Acupunctuur succesvol bij Burnout

Op het moment dat het lichaam na chronische overbelasting uitgeput raakt, gaat het gebruik maken van zijn energiereserves. Binnen de Chinese geneeskunde hebben we het dan over het Nier Jing. Uitputting van het Nier Jing heeft grote gevolgen voor ons fysieke en emotionele welbevinden, en is dus een situatie die niet te lang mag voortduren omdat het de afweer, cel activiteit en het metabolisme drastisch aan kan tasten en hiermee het lichaam ziek maakt.

Acupunctuur ondersteunt zowel het ontspannen van het ontregelde stress systeem en de daarbij horende (lichamelijke) klachten, als het terugwinnen van de grip op grenzen (waar leggen we deze, en hoe weten we dat we onze grenzen overgaan?) en hiermee het vertrouwen in jezelf weer op te kunnen bouwen.

Maaike heeft als afstudeerscriptie Burnoutklachten onderzocht en is bedreven in het bieden van een zeer optimaal behandeltraject, waarin naast acupunctuurbehandelingen ook ruimte genomen wordt voor het opdoen van nieuwe inzichten in de oorsprong van de klachten.

Neem gerust contact op voor vragen/opmerkingen of een nadere kennismaking

 

 

Deel dit artikel